Instrukcja obsługi
 • Klikanie na nagłówki miejsce i dzielnica odpowiednio sortuje listę. Najechanie myszką na wynik szkoły pozwala zobaczyć wyniki z ubiegłego roku rozpisane na przedmioty.
 • Ranking stworzony został wyłącznie na podstawie wszystkich wyników sprawdzianów klas VI. w latach 2002-2015, zawiera więc tylko rezultat przeliczenia danych a nie opinię o szkole. Z tego samego powodu ranking nie obejmuje szkół, w których nigdy nie przeprowadzono sprawdzianu klas VI.
 • Podana przy każdej szkole liczba (kolumna wynik) informuje w procentach jak aktualny, statystyczny wynik dzieci (z lat 2002-2015) w szkole różni się od przeciętnego wyniku sprawdzianu dzieci w Warszawie. Liczba ujemna oznacza, że przeciętny wynik dzieci w szkole jest niższy niż przeciętny wynik dzieci w Warszawie. Porównanie szkół w tym zakresie sprowadza się więc do odjęcia wyników przypisanych szkole w rankingu.
 • Kolumna tendencja informuje czy wyniki sprawdzianów w szkole ulegają istotnym zmianom.
 • Z punktu widzenia rodziców ważne jest odnotowanie podziału szkół na:
  • Obwodowe - prowadzone przez dzielnice m. st. Warszawy. Szkoły te przyjmują każde dziecko zamieszkałe w obwodzie oraz w miarę możności dzieci spoza obwodu. (Tylko szkoły obwodowe objęte są naborem elektronicznym.)
  • Publiczne - zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych (m.in. zakaz pobierania opłat i obowiązek tworzenia Rady Rodziców) ale bez przypisanego obwodu. Szkoły te przyjmują dzieci na podstawie kryteriów dopuszczonych przepisami. Kategoria ta obejmuje 4 szkoły muzyczne oraz szkołę baletową prowadzone przez MKiDN; szkołę muzyczną prowadzoną przez m. st. Warszawę oraz 3 szkoły prowadzone przez podmioty niepubliczne.
  • Prywatne - prowadzone przez podmioty niepubliczne. Szkoły te pobierają czesne i stosują własne procedury i kryteria przyjmowania dzieci.
  • Specjalne - poza powszechnie dostępną rekrutacją.
 • Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta uzyskała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na realizowanie w klasach 1-3 programu nauczania landu Badenia-Wirtembergia.
 • Dlaczego wyniki rankingu różnią się od wyników podanych na stronach niektórych szkół?
  Po pierwsze: dlatego, że ten ranking przedstawia aktualne statystyczyne odchylenie wyniku szkół od średniej warszawskiej a nie "wynik ostatni", który z roku na rok ulega rozmaitym wahaniom, częściowo nie mającym związku ze szkołą.
  Po drugie: dlatego, że prawie wszystkie szkoły przedstawiają wyniki sprawdzianu wyliczone tylko w oparciu o pierwszym termin.
  Po trzecie: dlatego, że niektóre szkoły zupełnie otwarcie fantazjują własne wyniki.

Wszelkie uwagi dotyczące tej strony można kierować do rachmistrza rankingu: Krzysztof Czuma
[powrót do rankingu]